Last updated Tuesday, 23 October, 2018 06:41:39 PM


Logo Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS)

 (Nama Lama : Kolej Islam Pahang)
Alamat
:
KM 8, Jalan Gambang,
25150 Kuantan,
Pahang.
No Tel
:
09-536 3405
No Faks
:
09-536 4421
E-Mel
:
pro@kipsas.edu.my
Laman Web
:
www.kipsas.edu.my

BIL

Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS) (Nama Lama : Kolej Islam Pahang)

BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI
1 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab Dan Tamadun Islam 108 221 (Religion) 01/09/1999 - 31/08/2004
2 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah Dan Pengurusan 101 221 (Religion) 01/09/1999 - 31/08/2004
3 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Perbandingan 107 221 (Religion) 01/09/1999 - 31/08/2004
4 Diploma Pembangunan Perisian (Internet & Multimedia) 98 481 (Computer Science) 19/03/2002 - 18/03/2007
5 Diploma Kewangan Dan Perbankan 100 343 (Finance, Banking, Insurance) 26/11/2002 - 25/11/2007
6 Diploma Pengajian Perniagaan 99 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) 26/11/2002 - 25/11/2007
7 Diploma Perakaunan 100 344 (Accounting and Taxation) 26/11/2002 - 25/11/2007
8 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab Dan Tamadun Islam 99 221 (Religion) 17/08/2004 - 16/08/2009
9 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah Dan Pengurusan
 
100 221 (Religion) 17/08/2004 - 16/08/2009
10 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Dan Undang-Undang 103 381 (Syariah Law) 17/08/2004 - 16/08/2009
11 Diploma Teknologi Maklumat Dan Rangkaian
 
96 481 (Computer Science) 19/09/2006 - 18/09/2011
12 Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia) 99 481 (Computer Science) 06/02/2007 - 05/02/2012
13 Diploma Kewangan Dan Perbankan 98 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 26/11/2007
14 Diploma Pengajian Perniagaan 98 340 (Business and Administration (Broad Programmes)) Mulai 26/11/2007
15 Diploma Perakaunan 98 344 (Accounting and Taxation) Mulai 26/11/2007
16 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab & Tamadun Islam 93 221 (Religion) Mulai 17/08/2009
17 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah & Pengurusan
 
99 221 (Religion) Mulai 17/08/2009
18 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah & Undang-Undang
 
92 381 (Syariah Law) Mulai 17/08/2009
19 Diploma Pengurusan Pemasaran
 
98 342 (Marketing and Advertising) Mulai 30/05/2011
20 Diploma Pengurusan Kewangan Islam
 
98 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 02/06/2011
21 Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian
 
96 481 (Computer Science) Mulai 19/09/2011
22 Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)
 
98 481 (Computer Science) Mulai 06/02/2012
23 Diploma Pengurusan Muamalat
 
96 343 (Finance, Banking, Insurance) Mulai 05/07/2012


site
stats
Private Colleges in Malaysia