Tua Pek Kong Temple, Lundu
Tua Pek Kong Temple, Lundu

倫樂鎮雲山亭大伯公廟建於1886年


Tua Pek Kong Temple
倫樂伯公廟
Lundu Town

先民在幾百年前漂洋過海,篳路藍縷下南洋時,總會隨身攜帶家鄉神明的香火,而在抵達異鄉後,首要的工作便是擇地蓋廟來安奉家鄉神祗,一來答謝神恩保佑他平安抵埠,二來則祈求神靈繼續保護他們在旅居地一切順利,因此古廟內的碑文、對聯的年代落款,便成了後人考據先賢們拓荒史的珍貴資料。

倫樂縣城雖然在19世紀中葉已開埠,但卻和其他鄉鎮一樣,先賢們並沒有留下詳賅的歷史記錄,所幸他們蓋有4座古廟,並可從廟內的記錄,以及懸掛在伯公廟內的鐵鑄古罄,斷定這些古廟群的廟齡都在百歲以上,亦可藉此略為彌補史料上的空白。

1886年建的雲山亭大伯公廟證明了在19世紀中已有華人到此地開店經商。

在歷史記載上,曾有一批13戶人家來自印尼三發鬆柏港的客家人,也就是今日的雙溪魯利(Sungai Pinyuh),遷移倫樂鎮對岸的丹絨布郎(Tanjung Purun)墾荒。他們都是蘭芳共和國的子民,因為在1850年至1854年遭荷蘭殖民軍攻擊,所以才逃亡到倫樂。也有陸續的華工從古晉和中國來到倫樂栽種甘蜜與胡椒。

印逃亡者 開荒先鋒 :  http://intimes.com.my/write-html/0907lundu02.htm

大伯公公 :  http://blog.xuite.net/tung_1944/twblog/121776156-%E5%A4%A7%E4%BC%AF%E5%85%AC%E5%85%AC%EF%BC%88%E6%B2%99%E5%8B%9E%E8%B6%8A%E4%BA%94%EF%BC%89


TAOISM IN SARAWAK
砂勞越州道教廟堂

Hock Teck Shi Temple Limbang
Hock Teck Shi Temple
林夢  福德祠

Limbang Town
Tung Ik Seng On Temple 林夢 東嶽城隍廟
Tung Ik Seng On Temple
林夢 東嶽城隍廟

Limbang Town
 
   
    Swee Guk Kung Temple
Swee Guk Kung Temple
新堯彎 水月宮

Siniawan Town
Moral Society
Moral Society
古晉 德敎會

Kuching City
 
Heng Hua Seng Ing Tong
Heng Hua Seng Ing Tong
古晉  皇麟廟誠應堂

Kuching City
Hiang Thian Siang Ti Temple
Hiang Thian Siang Ti Temple
古晉 玄天上帝廟

Kuching City
 
Temple of Queen of Heaven
Temple of Queen of Heaven
古晉  天后廟

Kuching City
Temple of The Kings
Temple of The Kings
古晉七哩 三山國王廟

Kuching City
LIM FAH SAN MONASTERY
LIM FAH SAN MONASTERY
古晉 林華山觀音堂
Kuching City
FUNG SHAN TEMPLE
FUNG SHAN TEMPLE
古晉 鳳山寺

Kuching City
Muara Tebas Temple
Muara Tebas Temple
古晉 青山巖
Kuching City
TUA PEK KONG TEMPLE
TUA PEK KONG TEMPLE
古晉 大伯公廟

Kuching City
Tua Pek Kong Temple
Tua Pek Kong Temple
倫樂伯公廟

Lundu Town
Hock Leong Tieng Temple
Hock Leong Tieng Temple 加帛 福隆亭大伯公廟

Kapit Town
Hock Ann Teng Temple
Hock Ann Teng Temple
加那逸 福安亭

Kanowit Town
Tua Pek Kong Temple
Tua Pek Kong Temple
詩巫 大伯公廟

Sibu City
 
Sea Dragon Temple Sea Dragon Temple
美里 海龍寺

Miri City
MORAL SOCIETY
MORAL SOCIETY
美里 德敎會

Miri City
Tua Pek Kong Temple
Tua Pek Kong Temple
美里 大伯公廟

Miri City
San Ching Temple
San Ching Temple
美里 蓮花山三清殿
Miri City
Tua Pek Kong Temple
Tua Pek Kong Temple
民都魯 大伯公廟

Bintulu City
 
Kuan Ying Temple
Kuan Ying Temple
民都魯 觀音廟

Bintulu City
  Hock Teck Shi Temple
Hock Teck Shi Temple
老越 福德祠

Lawas Town

Tze Yung Khor Temple
Tze Yung Khor Temple
斯里阿曼 慈雲閣
Sri Aman Town
 

Tua Pek Kong Temple
Tua Pek Kong Temple
石山大伯公廟

Batu Niah Town

 

More Taois Temples in Sabah...

INDEX : Religion  September 24, 2017 11:47:42 PM

web metrics