Pinjaman Latihan Kemahiran  |  JPA/MARA Overseas Study Scholarships   |  Ministry of Education  |  PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL  |  Perdana Scholarship  |  Public Service Department (JPA)  |  TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN  |  Yayasan Tunku Abdul Rahman Education Loan  |


National Higher Education Fund
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
PTPTN Fund, Ministry of Higher Education

Online Application
With effect from 15 June 2007, all applications for PTPTN loan must be done
online through the http://epinjaman.ptptn.gov.my


The National Higher Education Fund (Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN) was established under the National Higher Education Act 1997 (Act 566) and started its full operations on 1 November 1999. Its prime objectives are to provide study loans to eligible students at higher learning institutions (both public and private) provide saving schemes, as well as to manage funds for higher education.


 

The PTPTN study loan is offered to students at:

Courses of Study Eligible for a PTPTN Loan :

1 Diploma level at public universities, private higher educational institutions and polytechnics.
2 Public universities and private higher educational institutions pursuing Bachelor's degree programmes.
3 Public universities pursuing Master's, PhD and professional qualifications.
4 Part-time courses and distance-learning courses at public universities.

 

Applicant's Eligibility

1 Must be a Malaysian citizen
2 With effect from 1 July 2005, applicants must not be over 45 years old as at date of application
3 Obtain at least three credits in the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) examination
4 For public university (IPTA) students, they must enrol for courses approved by the Department of Higher Education, Ministry of Higher Education
5 For Polytechnic students, they must be enrolled in courses approved by the Department of Polytechnics and Community College Education, Ministry of Higher Education
6 For students from private higher educational institutions (IPTS), they must enrol for courses approved by the Private Higher Education Management Sector, Ministry of Higher Education and the course enrolled must be accredited by the National Accreditation Board (MQA/LAN)
7 Must not be receiving any other form of financial aid from other bodies / agencies / foundations
8 The remaining study duration should not be less than one year
9 Need to have two guarantors and they must be the parents of the borrower

Type 1 - Master's degree, PhD and professional courses at public universities (IPTA):

1 Master's degree students - maximum RM10,000 per year
2 PhD students - maximum RM26,000 per year
3 Professional course - maximum RM6,000 per year

Type 2 - First Degree:

1 For IPTA students - from RM1,100 to RM6,500 per year (an additional RM500 will be given to Science students)
2 For IPTS students (except UNITAR) - from RM10,000 to RM1 6,000 per year (an additional RM500 will be given to Science students)
3 For UNITAR students - from RM8,000 to RM10,000 per year
4 For Open University Malaysia students - RM4,200 per year
5 For Medical students (MBBS/MD) - maximum RM30,000 per year
6 For Allied Science students - maximum RM20,000 per year

Type 3 - Diploma level:

1 For IPTA students RM1,000 to RM5,000 per year
2 For IPTS students maximum RM8,000 per year
3 For Open University Malaysia maximum RM3,700 per year

Administrative Charges : The administrative charge imposed by PTPTN on amount borrowed is 3% per annum on reducing balance.
Insurance : Students are required to obtain insurance on amount borrowed and all nthe premium deductions will be made on their behalf by PTPTN.

  Total Loan Amount (Principle) Repayment of loan begins six months after the end of the loan period.

Repaymenr period as following :

1 RM10,000 and below 5 years
2 RM10,001 -RM22.000 10 years
3 RM22.001 - RM50,000 15 years
4 RM50,001 and above 20 years

PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)

Fund Type

Loan

Contact

LOT G2 TINGKAT BAWAH, WISMA CHASE PERDANA, OFF JALAN SEMANTAN, DAMANSARA HEIGHTS, 50490 KUALA LUMPUR

Maklumat Pinjaman ( Loan Information )
http://www2.moe.gov.my/~ptptn/maklumat.shtml
Borang Permohonan ( Application Form)

http://www2.moe.gov.my/~ptptn/borang_permohonan2.shtml

Bahagian Talian Pejabat Am

Tel : 03-20983731

 

Pejabat Ketua Eksekutif & Unit Aduan

Fax: 03-20942769

 

Bahagian Pinjaman Pelajar

Fax: 03-20983769

 

Bahagian Perbendaharaan & Pentadbiran

Fax: 03-20921925

 

Bahagian Simpanan Pelajar &
Unit Penguatkuasaan & Kutipan Balik

Fax: 03-2096 1072

 

Unit IPTS & Politeknik

Fax: 03-20958943

 

Unit Kewangan

Fax: 03-20934623

 

 

Eligibility

  • Warganegara Malaysia
  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dengan sekurang-kurangnya 3 kepujian
  • Telah mendaftar diri untuk mengikuti kursus sepenuh masa pada peringkat DIPLOMA atau IJAZAH PERTAMA. Bagi pelajar IPTS, pelajar mestilah memenuhi syarat kelayakan masuk untuk kursus yang diluluskan oleh Lembaga Akredetasi Negara (LAN) dan Jabatan Pendidikan Swasta (JPS), Kementerian Pendidikan Malaysia. Salinan sijil-sijil atat surat pengesahan IPT yang membuktikan pelajar mempunyai kelayakan masuk ke IPTS berkaitan hendaklah disertakan.
  • Tidak ada penaja atau penganjur lain.
  • Baki tempoh pengajian semasa permohonan pinjaman dibuat adalah tidak kurang dari satu tahun.
  • Sekiranya pelajar telah pernah mendapat pinjaman PTPTN untuk pengajian terdahulu, tetapi gagal atatu berhenti daripada menamatkan pangajian, pelajar hanya boleh memohon pinjaman kali kedua setelah melangsaikan baki hutang terdahulu.

How To Apply

  • Borang permohonan boleh diperolehi pada bila-bila masa. Walau bagaimana pun permohonan hanya dibenarkan kepada pelajar yang telah mendaftar di IPT yang dipilih. Mereka yang masih belum pasti mengenai pilihan IPT, jurusan dan peringkat pengajian tidak dibenarkan memohon.

Permohonan boleh dibuat dengan mendapatkan borang permohonan daripada PTPTN dengan harga RM5.00 senashkah. Permohonan borang secara pos boleh diperolehi daripada alamat di bawah dengan menyertakan wang pos dan sampul surat saiz 27cm x 34cm bersetem RM2.00 dan beralamat sendiri

Field of study

Any field

Time of application

Any time

Value of award

Ijazah Pertama

  • Pelajar IPTA daripada RM 3,000 hingga RM 6,500 setahun.
  • Pelajar IPTS daripada RM 8,000 hingga RM 20,000 setahun.

Pelajar aliran sains tambahan RM 500 setahun (pinjaman insentif tanpa kos pentadbiran).

 

Diploma

 

  • Kadar pinjaman untuk setahun bagi seorang pelajar adalah RM 2,500 hingga RM 5,000 setahun untuk semua pelajar.

Pihak Perbadanan akan menilai tahap kemampuan kewangan berdasarkan jumlah pendapatan keluarga pelajar bagi menentukan kelayakan pelajar sebelum pinjaman diberikan. Keputusan yang dibuat oleh Pihak Perbadanan adalah muktamad.


INDEX : Scholarship  25-9-2009    March 15, 2010 01:38:28 PM

myspace visitor counter