Last updated Sunday, 27 January, 2019 12:58:27 PMHigher Education  →  FundingGovernment Scholarship  →  Pinjaman Latihan Kemahiran


1 AMMA Foundation Study Loan
2 Bakun Charitable Trust
3 Employees Provident Fund (Account II) Withdrawal Scheme for Education
4 The Public Service Department (JPA) Local & Overseas Sponsorship Programmes
5 Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah Scholarship (For Degree Student Only)
6 The Public Service Department (JPA) Local & Overseas Sponsorship Programmes
7 Pinjaman Latihan Kemahiran
8 Majlis Amanah Rakyat (MARA) Study Loan
9 MARA Scholarship Programs
10 Ministry of Higher Education - Scholarship Division
11 PERDANA INTERNATIONAL SCHOLARSHIP PROGRAMME
12 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
13 PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
14 The Social Security Organisation (SOCSO) Education Fund
15 TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
16 Yayasan Khazanah Global Scholarship
17 Yayasan Sabah Group
18 Yayasan Sarawak Study Loan
19 Yayasan Tunku Abdul Rahman scholarship
20 YPPB Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera scholarship


Pinjaman Latihan Kemahiran  |  JPA/MARA Overseas Study Scholarships   |  Ministry of Education  |  PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL  |  Perdana Scholarship  |  Public Service Department (JPA)  |  TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN  |  Yayasan Tunku Abdul Rahman Education Loan  |


Finance Type : LOAN
Loan Amount :  
Academic Qualification : SPM/STPM
Type of Study :  
Age Limited :  
   

Pinjaman Latihan Kemahiran

Fund Type

Loan

Contact

Setiausaha Bahagian

Bahagian Tabung Pembangunan Kemahiran

Kementerian Sumber Manusia

Unit 101, Tingkat 1 Blok B,

Pusat Dagangan Phileo Damansara I

Jalan Damansara, Seksyen 16

46530 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Tel : 03-79527600

Faks : 03-79527777

E-mail :skillsfund@po.jaring.my

Eligibility

          Pemohon mestilah warganegara Malaysia dan berumur di antara 15 hingga 50 tahun pada tarikh permohonan dibuat.

          Pemohon  mestilah  seorang   yang  telah  diterima  untuk   atau sedang  mengikuti  latihan ijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 1 hingga 5 yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK)    di institut latihan awam atau swasta.

          Pemohon  mestilah  tidak  mendapat  bantuan  kewangan  penuh  daripada  mana-mana  agensi   kerajaan yang lain.

How To Apply

1.       Lampirkan  satu  salinan  dokumen  berikut  bersama-sama borang permohonan ini dan tandakan ( √ ) dalam kotak berkenaan.

    #       Salinan Kad Pengenalan Pemohon            #  Salinan Surat Beranak pemohon

       Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke institut latihan yang mengandungi  struktur yuran*.

2.   Salinan   dokumen   yang   bertanda   #  hendaklah   disahkan  oleh pengesah  salinan dokumen seperti  di  Lampiran  B (Syarat saksi dan pengesah salinan dokumen)

3.   Lengkapkan  kad  akuan penerimaan dengan nama dan alamat pemohon serta lekatkan setem bernilai dua puluh sen (20 sen) pada kad berkenaan.

4.    Borang  permohonan  ini juga  boleh diperolehi daripada laman web Kementerian Sumber Manusia di alamat seperti berikut :

http://www.jaring.my/ksm

5.       Permohonan hendaklah dikemukakan melalui institusi masing-masing ataupun terus kepada Bahagian Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia.

 

Field of study

 

Time of application

 

Value of award

          Jumlah pinjaman maksimum ialah RM 5,000 setahun.

          Bagi peminjam yang mengikuti latihan secara sambilan pinjaman diberi untuk yuran latihan sahaja.

          3.   Peminjam akan dikenakan caj pentadbiran sebanyak 4%.Web
Analytics
Scholarship