Last updated Sunday, 27 January, 2019 12:58:23 PMHigher Education  →  FundingGovernment Scholarship  →  PERTAHANAN


1 AMMA Foundation Study Loan
2 Bakun Charitable Trust
3 Employees Provident Fund (Account II) Withdrawal Scheme for Education
4 The Public Service Department (JPA) Local & Overseas Sponsorship Programmes
5 Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah Scholarship (For Degree Student Only)
6 The Public Service Department (JPA) Local & Overseas Sponsorship Programmes
7 Pinjaman Latihan Kemahiran
8 Majlis Amanah Rakyat (MARA) Study Loan
9 MARA Scholarship Programs
10 Ministry of Higher Education - Scholarship Division
11 PERDANA INTERNATIONAL SCHOLARSHIP PROGRAMME
12 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
13 PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
14 The Social Security Organisation (SOCSO) Education Fund
15 TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
16 Yayasan Khazanah Global Scholarship
17 Yayasan Sabah Group
18 Yayasan Sarawak Study Loan
19 Yayasan Tunku Abdul Rahman scholarship
20 YPPB Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera scholarship


Pinjaman Latihan Kemahiran  |  JPA/MARA Overseas Study Scholarships   |  Ministry of Education  |  PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL  |  Perdana Scholarship  |  Public Service Department (JPA)  |  TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN  |  Yayasan Tunku Abdul Rahman Education Loan  |

 

KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

Fund Type

Scholarship

Contact

BAHAGIAN PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN, TINGKAT 2 WISMA PERTAHANAN, JALAN PADANG TEMBAK, 50634 KUALA LUMPUR

Tel: 603-2921333

Fax: 603-26917217

Eligibility

SPM layak diterima masuk mengikut pengajian peringkat ijazah pertama di IPTA tempatan dan umur tidak melebihi 21
LELAKI - 162.2 CM(5'4") DAN 50KG (110 IBS)/ PEREMPUAN - 157.5 CM(5'2") DAN 45KG (90 IBS)

How To Apply

Kemukakan permohonan kepada KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA -  BAHAGIAN PERJAWATAN DAN PERKHIDMATANWeb
Analytics
Scholarship